Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu
nebo jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).
 
Adresát

Internetový obchod:               www.scrapujeme.cz
Společnost:                          Vít Luběna
Se sídlem:                            687 12 Bílovice 18
IČ/DIČ:                                 65819195 / CZ7406134604
E-mailová adresa:                  provoz()scrapujeme.cz
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb:
 
 
 
  • Datum objednání /datum obdržení
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):
 
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:
 
 
V                                             , Dne
 
 
                                      (podpis)
______________________________________
              Jméno a příjmení spotřebitele